Warszawscy Działkowcy w bazie archiwów społecznych

Warszawscy Działkowcy to oddolna inicjatywa społeczna, która od ponad 6 lat podejmuje temat ogrodnictwa działkowego. Przez angażowanie społeczności działkowców w działania, gromadząc materiały archiwalne i dokumentując historie mówione, Warszawscy Działkowcy stały się archiwum społecznym warszawskiego ruchu działkowego. We współpracy ze stowarzyszeniem Zasiej, zyskaliśmy wsparcie Centrum Archiwistyki Społecznej i znaleźliśmy się w bazie podobnych inicjatyw.

Przygoda z archiwizowaniem dopiero się zaczyna, jednak zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które udało się zgromadzić do tej pory na stronie https://warszawscydzialkowcy.pl/

Centrum Archiwistyki Społecznej:
Wywodzimy się z ruchu archiwistyki społecznej i działamy na jego rzecz. Dzielimy się wiedzą, inspirujemy i wspieramy inicjatywy z całej Polski. Pomagamy w tworzeniu nowych archiwów społecznych, aby zachować jak najwięcej świadectw życia społecznego i trwale je zabezpieczyć. Odkrywamy dla społeczeństwa fascynujący dorobek archiwów społecznych – tysiące nieznanych dotąd historii, zdjęć, dokumentów życia codziennego. Wzmacniamy znaczenie archiwistyki społecznej – oddolnej, wynikającej z pasji potrzeby zapisywania historii. Wspólnie dążymy do tego, aby rozbudzać zainteresowanie historią społeczną dla lepszego zrozumienia przeszłości i teraźniejszości.

Stowarzyszenie Zasiej:
Zasiej zrzesza osoby, którym bliska jest ekologia, zrównoważony rozwój i jak najmniejsza ingerencja człowieka w przyrodę. Poprzez praktyki ogrodnicze wspierające postwzrost, regenerację i troskę o ziemię, takie jak uprawa permakulturowa, recykling czy wsparcie zamkniętego obiegu materii, Zasiej pozytywnie wpływa na lokalny ekosystem miejski. Nasza forma działania to edukacja, projekty społeczne i międzypokoleniowe, badania oraz prowadzenie ogrodu społecznościowego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym “Pratulińska” na warszawskim Targówku. Współpracujemy z mieszkańcami i mieszkankami, stowarzyszeniami ogrodowymi, miejskimi jednostkami kultury i samorządami w ramach działań wspierających otwieranie ogrodów działkowych.

Dom działkowca, Pracowniczy Ogród Działkowy Pratulińska, Warszawa
Data 1945-1950. Autor nieznany.