Projekt zmiany Studium dla ROD Żerań

Zarządu ROD Żerań prosi o wsparcie w powstającym projekcie miejscowego planu zagospodarowania. Ogród stara się też o to, aby został określony w Studium i zyskał oznaczenie Zieleń Działkowa (ZD).
ROD Żerań powstał w 1955 roku jako przyzakładowy ogród działkowy dla pracowników Fabryki Samochodów Osobowych. Dziś to jeden z niewielu warszawskich ogrodów udostępniających swoją przestrzeń dla odwiedzających.

Wnioski do zmiany Studium dla "wschodniego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga" można otrzymać, a następnie złożyć w biurze zarządu ROD Żerań przy ul. Odrowąża 1 lub pobrać w najbliższą sobotę (6 marca) od 10:00 do 13:00 w biurze ROD Pratulińska, ul. Pratulińska 5.

Poniżej przykładowy tekst, który można wykorzystać przy wypełnianiu wniosku:

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnosimy o pozostawienie terenu obecnego ROD „Żerań” i wpisaniem terenu do kategorii zieleń działkowa (ZD). ROD Żerań powstał w 1955 roku jako przyzakładowy ogród działkowy dla pracowników Fabryki Samochodów Osobowych. Dziś to jeden z niewielu warszawskich ogrodów udostępniających swoją przestrzeń dla odwiedzających. Ogród jest szczególnym miejscem bioróżnorodności ekologicznej, przewyższającej znacznie inne rodzaje zieleni urządzonej w mieście. Liczna społeczność działkowców utrzymuje ten obszar samodzielnie, odciążając miasto z prac pielęgnacyjnych, utrzymywania porządku czy gospodarką odpadami. Jednocześnie działkowcy stosują zrównoważone i ekologiczne sposoby ponownego wykorzystania materiałów organicznych (kompost) czy gromadzenia wody deszczowej. Miasto nie ponosi żadnych kosztów z utrzymywania tych wartościowych i ważnych dla całego ekosystemu miasta miejsc. Zachowanie ROD Żerań to także zachowanie miejsca o wysokim kapitale społecznym, mającym szansę przekształcić się w przestrzeń edukacji i integracji społecznej. Może to bezpośrednio przełożyć się na wzrost poziomu życia mieszkańców Pragi i Targówka.

Uwagi mogą być wnoszone

• w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres ww. biura – ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
• w formie elektronicznej: przesłane na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu m.st. Warszawy i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym, lub przesłane na adres e-mail: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl

Strona ROD „Żerań”, z której można pobrać wniosek – http://www.rod-zeran.waw.pl/