Podsumowanie 2019 na działkach

W 2019 dużo mówiło się o ogrodach działkowych. Przekonaliśmy się, że działki mogą służyć różnym grupom społecznym, być miejscem międzypokoleniowych spotkań, dawać przestrzeń do edukacji pozaszkolnej, wymiany wiedzy i umiejętności. Bywalcom niejednokrotnie przynosiły ulgę od szczególnie upalnych minionego roku dni.

Rok rozpoczął się od składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, m. st. Warszawy, w który zaangażowały się warszawskie ROD-y. Zarządy i działkowcy ruszyli do składania wniosków o pozostawienie ogrodów w dotychczasowej formie, lokalizacji oraz wpisanie terenów jako zieleń działkowa. Czy coś z tego wyniknie? Chyba trzeba jeszcze poczekać.

W czerwcu w Instytut Dizajnu w Kielcach otworzyła się wystawa 3xTransformacja, w ramach której podjęto próbę ujęcia przestrzeni działkowych jako miejsc, które nie poddały się wyraźnej transformacji, a ich fenomen polega na stałości i ciągłości tradycji działkowych, spod znaku “zrób to sam”. Twórcy “Prostych Historii” pokazali 16 makiet altan działkowych oraz przybliżyli historie z działek. Jedną z instalacji była wykonana na zamówienie brama działkowa. Podczas trwania wystawy odbyło się spotkanie "Czy ogródki działkowe mogą być dla wszystkich”, gdzie dyskutowano o działkach jako twórczych i społecznych miejscach dostępnych.

3

Od czerwca do października trwały działania animacyjne w ramach programu Naprzód Działki, realizowane przez SAM Rozkwit na zlecenie Zarządu Zieleni. Spotkania były zaproszeniem mieszkańców i mieszkanek na warszawskie działki, a działkowców i zarządy ogrodów wspierały w realizacji tych spotkań i diagnozie potencjału wybranych ogrodów. Dzięki temu udało się zrealizować m.in. kino plenerowe z filmami młodych reżyserów, regularne sesje jogi, spotkanie z ogrodnikami z Niemiec i Francji, spacery po ogrodach, warsztaty z budowy hoteli dla owadów, budowę kompostownika-prototypu z materiałów z odzysku, Dzień Działkowca, wystawę obrazów jednego z działkowców. Część działań była współrealizowana w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W programie wzięły udział: ROD Zelmot (Rakowiec), ROD Pratulińska (Targówek), ROD Kolejarz (Grochów), ROD Wola (Ulrychów), ROD Wiarus (Wyględów/Mokotów). Wydarzenia odbyły się także w ROD Obrońców Pokoju, TOD im. Mai Berezowskiej i ROD Fort Szczęśliwice.

Na fali spotkań i entuzjazmu, w ROD Pratulińska założyło się Koło Gospodyń Miejskich, które spotyka się regularnie w Domu Działkowca. Jedną z aktywności Koła jest Działkowy Bank Nasion - rosnąca baza nasion z ogrodu.

Ogrody dotyka także mnóstwo trudnych i problematycznych kwestii np. bezpieczeństwo, problem wywozu śmieci, brak oświetlenia czy potencjalna groźba likwidacji. W zeszłym roku ROD Energetyk-Górnik-Nauczyciel aktywnie udzielał się w temacie tramwaju przez działki przy Kanale Wystawowym, ROD Sigma-Bartycka borykał się z problemem regularnych włamań, ROD Obrońców Pokoju o mało nie stał się ROD im. Marii Kaczyńskiej, ROD Pratulińska czeka na decyzję w sprawie budowy obwodnicy i ewentualnej likwidacji części ogrodu, a zarząd ROD Saska Kępa bronił nielegalnie postawionego płotu, uniemożliwiając swobodne przejście mieszkańcom.

Zobaczymy, co przyniesie nowy rok na działkach i jakie zbierzemy plony. Życzymy sobie i wszystkim otwartości, zaufania i wrażliwości społecznej, niech ogrody otwierają się na mieszkańców, a mieszkańcy na ogrody, sałata pięknie wschodzi, a pomidor dojrzewa w słońcu!

----
Więcej:

- Tramwaj przez działki przy Waszyngtona
https://www.facebook.com/zatrzymajmytentramwaj/
https://miastojestnasze.org/tramwaj-na-goclaw/

- ROD Obrońców Pokoju / im. Marii Kaczyńskiej
https://warszawa.naszemiasto.pl/najstarsze-ogrody-dzialkowe-w-warszawie-...

- ROD Pratulińska Obwodnica Śródmiejska
https://warszawa.naszemiasto.pl/obwodnica-pragi-jednak-powstanie-mniejsz...

- Płot ROD Saska Kępa:
https://miastojestnasze.org/nielegalny-plot-saska-kepa/?fbclid=IwAR1wEVM...
-----