Pamięć krajobrazu ROD Koło II

Czy kroniki działkowe mogą nam pomóc prześledzić zmiany, jakie zachodziły w krajobrazie ogrodów działkowych? Jakie historie są zapisane w roślinach i co nam mogą powiedzieć o transformacji ROD-ów na przełomie ostatnich 70-lat? Działki mają też pamięć zachowaną w układzie, architekturze czy nasadzeniach. Odszukiwanie tych śladów może być wspaniałą przygodą, a spotkania ze starszymi działkowcami mądrą podróżą w przeszłość.

Mapowanie krajobrazu ROD Koło II w ramach warsztatu o pamięci roślin prowadzonego przez Darię Szarejko-Worobiej. Wydarzenie to część cyklu Pamięć krajobrazu Osiedla Koło II organizowanego przez Muzeum Szklanych Domów działające przy Wolskim Centrum Kultury.

Daria Szarejko-Worobiej - architektka krajobrazu, absolwentka Katedry Sztuki Krajobrazu warszawskiej SGGW. Prowadzi pracownię oraz blog PASTWISKO www.pastwisko.net. Zajmuje się projektowaniem i zakładaniem ogrodów prywatnych oraz publicznych. W swoich projektach dba o poszanowanie tożsamości miejsca, zarówno pod względem historycznym jak i siedliska naturalnego.

Muzeum Szklanych Domów rozpoczyna cykl o pamięci krajobrazu i zaprasza na serię spotkań o tym, co o przeszłości osiedla mogą powiedzieć nam rośliny, które rosną na podwórkach, parkach, ogródkach działkowych. Zaskakujące jak długo krajobraz przechowuje ślady po osobach, które go pielęgnowały, tworzyły po swojemu. Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie się 8.09.2021. Więcej informacji: https://www.facebook.com/muzeumszklanychdomow

3