Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD

Polski Związek Działkowców uchwalił Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD . Mamy nadzieję, że wpłynie to na zmianę ROD-ów w miejsca nie tylko otwarte, ale także społeczne. W raporcie czytamy "Diagnoza potrzeb i oczekiwań względem ogrodów działkowych pokazała, że konieczne staje się jeszcze większe rozwinięcie niektórych funkcji prospołecznych, oświatowych i edukacyjnych. Najważniejszą z nich staje się jednak otwarcie ogrodów dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem z nich, a także większy ich udział w życiu wspólnot lokalnych. Już dziś wiele ogrodów stara się sprostać tym wyzwaniom. Inicjowane są różne formy działania na rzecz społeczności lokalnych.

Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD