Ogródki działkowe z lotu ptaka

Najlepiej jest być na działce, ale równie ciekawie jest oglądać działki z ptasiej perspektywy.

Oto seria wybranych zdjęć archiwalnych przedstawiających warszawskie ogrody działkowe fotografowane z góry. Są to m.in. ROD Kolejarz, ROD Kinowa, ROD Saska Kępa, ROD Obrońców Pokoju, ROD Imielińska. Część z prezentowanych ogrodów zmieniła już nieco swój kształt i powierzchnię, jednak większość pozostała w tym samym miejscu do dziś.
Zdjęcia zostały udostępnione przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.

(zdj. po lewej) Kolonia ogródków działkowych im. Adama Skwarczyńskiego dla bezrobotnych pracowników umysłowych w Warszawie, 1936 r. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe sygn. 1-C-1175, domena publiczna

Widok ogólny ogródków działkowych w okolicach Marymontu. Fot. Mieczysław Bil-Bilażewski, najprawdopodobniej lata 40. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Niezwykłe zdjęcie Fortu Cze (Czerniaków) im. Legionów Piłsudskiego, czyli dzisiejszych ogródków działkowych ROD Imielińska. Fort został wzniesiony przez Rosjan, jako wewnętrzny pierścień Twierdzy Warszawa. Obecnie jedynym jego zachowanym elementem fortu jest betonowy schron położony na terenie ogródków.

Po wojnie, na terenie fortu znalazły się garaże oraz ogródki działkowe im. Weteranów Ruchu Robotniczego, następnie ROD Imielińska.
W planach zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy obszar ten funkcjonuje jako „zieleń fortowa urządzona w ramach systemu fortecznego XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa”.

Zdjęcie wykonane prawdopodobnie w 1939 roku.

Widok na działki przy "Odyńca" (ROD Obrońców Pokoju, Mokotów) oraz zabudowa Mokotowa po północnej stronie ulicy Racławickiej

ROD Saska-Kępa. Dziś znacznie już pomniejszony. Widok z lotu ptaka przy ul. Egipskiej. Na dalszym planie osiedle przy ul. Afrykańskiej i z prawej al. Stanów Zjednoczonych. 1977

2

(zdj. z lewej) Dzisiejszy ROD Kolejarz-ROD Kinowa. Widok z lotu ptaka od strony ogródków działkowych na skrzyżowanie al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej. 1980
(zdj. z prawej) Widok z lotu ptaka na al. Stanów Zjednoczonych i skrzyżowanie z ul. Ostrobramską. Z lewej ogródki działkowe. 1980

Widok z lotu ptaka od strony ul. Powązkowskiej - u dołu widoczne ogródki działkowe, z lewej ul. Rudnickiego. W tle widoczne osiedla między ul. Literacką i ul. Kochanowskiego i dalej zabudowa ul. Broniewskiego. 1975-1985